Naturalea
  > Per veure millor aquest missatge consulta la versió web
naturalea Naturalea
 Seguiu-nos a:   facebook   instagram

Butlletí de primavera

2024

 

Aquí teniu un nou butlletí amb algunes de les nostres activitats recents.

Seguim treballant amb l'objectiu de millorar la nostra convivència amb la natura, mantenir o augmentar la biodiversitat i reduir les causes i els efectes del canvi climàtic. La veritat, però, és que no anem prou ràpid per frenar els greus impactes provocats al territori. Just ara, en un procés post electoral, caldria un acord de grans majories per començar a treballar de valent.

Les accions de restauració, com per exemple de millora de l’estat ecològic dels rius, no poden estar supeditades només als Ajuntaments o entitats actives. Cal fer plans estratègics  territorials, de capçaleres cap a mar.
Cal ajudar i dotar de recursos i personal els Parcs i PEINs perquè puguin fer feina de conservació activa i que la suma de moltes accions acabin incidint a tot el territori.
Cal que a les ciutats es gestioni l’aigua del primer escorrentiu, altament contaminada, per evitar l’impacte als rius i al mar.
També cal frenar l’ús de pesticides i fer un canvi en el món agrari no a través de sancions sinó amb acords i suport.

I moltes altres decisions com la reducció d’envasos o de l’ús de plaguicides que, tot i no ser del nostre camp, resulten bàsiques.
Menys ús polític de les decisions ambientals, i més consens. Menys burocràcia i més eficiència.
Molts de nosaltres sabem el què cal fer. Les solucions i el camí per a assolir-ho existeixen. Només cal que ens ho deixin fer, i anar sumant esforços per crear un món on les generacions actuals i futures hi puguin viure plenament.

 
Foto

Obres

Informes d'algunes de les obres que hem executat recentment. Tots els informes queden disponibles a l'apartat d'execució d'obres del nostre web.


Naturalea

Arranjament del tram del camí ral de Barcelona a Berga a la zona de Talamanca

Obres de recuperació del tram de Talamanca del camí ral de Barcelona a Berga, que han consistit en una sèrie d'actuacions al llarg del camí per recuperar trams perduts i consolidar patrimoni, murs i empedrats presents de l'antic camí ral. Els treballs s'han realitzat amb les tècniques i els detalls constructius originals i amb pedra de la zona.
Aquestes actuacions han estat realitzades per encàrrec del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Veure l'informe

Creació d’un sistema de depuració natural amb aiguamolls artificials per a la casa rural Can Vital situada a Mediona (Barcelona)

Construcció d’un sistema de depuració natural amb aiguamolls artificials per a una casa rural sense connexió al clavegueram que es troba situada al Camí Mas Soler s/n de Mediona.  La finca ja disposava d’una fossa sèptica que s’ha aprofitat.
El sistema de depuració de l’aigua residual s’ha construït mitjançant un aiguamoll de flux subsuperficial horitzontal (HSFF) amb una superfície de depuració de 58,75m2, i unes dimensions parcials de 2,5x23,5m.

Veure l'informe


Naturalea

Naturalea

Reordenació dels Horts del Colomer a Sant Quirze del Vallès

Amb aquesta intervenció hem ordenat l'espai destinat als horts municipals del Colomer. S'ha fet una millora de l'espai retirant residus associats a antigues hortes, retirant la canya (Arundo donax) de l'àmbit i del torrent de la Batzuca. S'ha recuperat una mina que dóna aigua abundant, amb una bassa i un abeurador, i que permetrà el reg dels horts. Així mateix del sobrant s'ha creat una petita bassa natural per la fauna i serveix per regar les plantacions. S'han creat infraestructures: WC, magatzems, sistemes de reg per als futurs hortalans així com uns horts especials adaptats a persones de mobilitat reduïda. S'ha dut a terme una ordenació general de l'entorn per assegurar estabilitat de marges, camins i qualitat paisatgística. Amb aquestes intervencions s'ha millorat i reordenat tot aquest àmbit que permetrà que uns 50 hortalans gaudeixin d'aquest nou espai públic.

Veure l'informe

Millora de l’àmbit de la Font de la Gleva a Ulldemolins

L´àmbit de la Font de la Gleva és un dels espais emblemàtics del Parc del Montsant, i és una de les excursions habituals des de l´ermita de Sant Antoni i Ulldemolins.
Aquesta obra ha consistit en la recuperació de la font i una restauració i millora general d'aquest àmbit, reduint impactes d'al·lòctones i antigues construccions i millorant-ne la biodiversitat.
S'ha treballat bàsicament per millorar la sortida de l'aigua de la font integrant l'arqueta de captació corresponent. També s'han reconstruït els murs de pedra seca existents que es trobaven força deteriorats i s'ha treballat per estabilitzar un dels talussos i l'accés que dóna a la font.

Veure l'informe


Naturalea
Foto

Projectes

Informes d'alguns dels projectes i estudis que hem redactat recentment. Tots els informes de projectes redactats queden disponibles a l'apartat de redacció de projectes del nostre web.


Naturalea

Projecte executiu de l’Anella Verda de Terrassa. Trams 4 i 5

L’àmbit del projecte està situat a l’entorn del nucli urbà de Terrassa. El camí circular de l’Anella Verda és un recorregut d’uns 34 Km que dona la volta sencera a Terrassa, tot passant per indrets d’elevat valor patrimonial i paisatgístic.
L’objectiu del projecte és determinar les actuacions dels trams 4 i 5 de l’Anella Verda de Terrassa per tal de crear un camí continu tenint en compte els paràmetres següents:
• El context territorial i elements particulars del paisatge.
• La protecció i potenciació dels espais naturals, especialment les zones ZEB.
• La minimització de les actuacions al medi físic i biòtic i la restauració d’espais degradats.
• La preexistències de senyalització i el model oficial de l’AV.
• La introducció de millores en l’accessibilitat.
• Les actuacions i projectes ja realitzats.

Veure l'informe

Projecte executiu de millora de la Tordera i recuperació de l’itinerari de ronda Tordera-Pertegàs al Polígon Molí de les Planes a Sant Celoni

L’objectiu principal d’aquest projecte és incrementar i millorar la biodiversitat i, per tant, la resiliència en front del canvi climàtic, restaurant l’espai fluvial del riu Tordera en el tram d’actuació. Eliminant impactes amb la retirada de residus o estructures obsoletes o espècies exòtiques invasores, recuperant el bosc de ribera propi de la vora del riu, donant continuïtat i confort al recorregut de l’Itinerari de ronda Tordera-Pertegàs i donant a conèixer l’entorn natural del recorregut.
El projecte també servirà per desmantellar els elements d’un espai d’horta pública que es va fer malbé amb el temporal Glòria.

Veure l'informe


Naturalea

Naturalea

Informe tècnic per la millora de la sortida d’aigua depurada de l’EDAR de Vic

L'objectiu d'aquest informe és millorar els nivells de qualitat de l'efluent de l'EDAR de Vic per evitar que els contaminants emergents acabin afectant l'ecosistema.
Tot i que els paràmetres de sortida de l'aigua de l'EDAR compleixen la legislació vigent, les característiques químiques d'aquesta aigua no són les mateixes que les aigües naturals del riu efluent i, en general, les EDARS no són eficients per a molts dels contaminants emergents.
A banda de la millora de la qualitat de l'aigua abocada, la pròpia aigua és un recurs de gran valor per crear ambients humits amb un alt potencial com a creadors de biodiversitat i com a elements que aporten serveis ecosistèmics (regulació de temperatura, pol·linització, captació de CO2, etc.). A més, aconseguim crear un espai natural i de lleure de gran qualitat i proper a zones concorregudes.

Veure l'informe

Projecte d’actuacions de millora de cinc àmbits adjacents a la pista forestal del Tillar. Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet

Projecte centrat en la millora de la gestió del cabal sòlid per eliminar els desperfectes que es produeixen en períodes de pluja intensa a certs barrancs de la pista del Tillar. La pista pateix danys com a conseqüència de l’arrossegament de material per part de les aigües d’escorrentiu que circulen pels barrancs que creuen la pista, i dels despreniments que es donen a tarteres situades als vessants interiors de la mateixa.
Les actuacions es basen en la recuperació i naturalització de la bassa del barranc dels Torners i en la incorporació d’estructures de bioenginyeria del paisatge, més concretament, d’entramats.

Veure l'informe


Naturalea
Foto

Recerca

Participem en diversos projectes de recerca amb resultats aplicables als nostres àmbits de treball, ampliant i afinant les eines per a restaurar i conservar els espais naturals i naturalitzar els espais urbans.


Naturalea

Multiclimact

Dins el marc del projecte de recerca Multiclimact recolzat per la Comissió Europea, seguim treballant en el desenvolupament d’una nova proposta de franja de bioretenció/bioswale com a sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) que pugui ser resilient i funcionar sense aportacions de reg en un context de clima mediterrani, aportant serveis ecosistèmics com la millora de la qualitat de l’aigua, la mitigació de la temperatura, la millora de la biodiversitat i incrementar la humidificació dels espais.
Darrerament, hem visitat una franja de bioretenció, amb manteniment zero, i que vam construir ja farà 4 anys amb uns resultats molt positius. L’objectiu ha estat valorar l’estat actual del sistema a nivell d’estructura i de plantacions per a definir la nova proposta que estem treballant. Espècies com l’aloc (Vitex agnus-castus) i el romaní (Rosmarinus offcinalis) presenten un recobriment pràcticament del 100% i l’índex de supervivència en les dues espècies ha estat un èxit.
 

Veure l'informe

Riparian Eco-Rest

Des de l'equip de recerca de l'URL (www.urbanriverlab.com) estem convençuts que cal desenvolupar sortides difuses per eliminar els contaminants emergents dels efluents de les EDARs.
Eliminar aquests contaminants a la pròpia EDAR suposa un increment de cost i energia considerable, mentre que els sistemes NBS (Solucions Basades en la Natura) es mostren molt eficients i amb poc o cap manteniment.
En l'àmbit d'aquest treball de recerca europeu, seguim amb les feines preliminars de seguiment a l’URL on estem analitzant, als canals d'aquest laboratori a l'aire lliure, el comportament individual de l'alís Alnus glutinosa i del sanguinyol Cornus sanguinea.
Amb aquest projecte podrem certificar la validesa d’aquests sistemes i incorporar tècniques més eficients per a restaurar i mantenir la qualitat ecològica dels espais fluvials.


Naturalea

Naturalea

Gestió d'espècies i percentatge de llavors herbàcies en els projectes de restauració

Una bona selecció d’herbàcies pot ser el començament de la recuperació d’un sòl. Cada any es sembren moltes hectàrees de terrenys amb llavors d’herbàcies amb barreges generalistes en la majoria dels casos.
Malgrat la importància de les llavors hi ha moltes preguntes respecte com gestionar correctament les sembres. Les proporcions de les espècies són les que s'indiquen? Totes les que s'utilitzen funcionen? Com gestionem les starters, les nitrogenants i les escales temporals de creixement? Com funcionen les barreges de llavors davant el nou escenari de canvi climàtic? Les agrupacions donen avantatge davant les individualitats?
Des de Naturalea estem treballant en un TFM sobre aquest tema amb l’estudiant Catherine Putzier del màster en Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural amb els professors Francesc Sabater i José Manuel Blanco de la Universitat de Barcelona.

Foto

Documentació tècnica

Les fitxes tècniques, guies, informes o articles sobre la bioenginyeria del paisatge i altres tècniques de restauració estan disponibles a l'apartat de Documentació tècnica del nostre web.


Naturalea

Mur de pedra seca

Els murs de pedra seca són un sistema constructiu amb unes propietats de gran interès que el fan insubstituïble. Entre els seus avantatges respecte altres tècniques similars en destaquen la seva permeabilitat, plasticitat i el seu paper ambiental.
La tècnica constructiva tradicional de la pedra seca va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO l’any 2018, gràcies a la candidatura liderada per Xipre i Grècia, a la qual es van adherir després Suïssa, França, Itàlia, Croàcia, Eslovènia i Espanya.
Aquesta ha sigut una de les tècniques habituals de treball de Naturalea des dels primers anys.

Veure la fitxa

Palissada amb troca d’arbustives

Estructura consistent en un feix d’arbust rebrotador protegit amb ret orgànica, de terra i estaca viva d’arbustives, per tal de potenciar la vegetació en espais fluvials, amb l’objectiu d’estabilitzar-ne els marges o bé utilitzant la tècnica com a deflector o trampa de sediments.
Es tracta d’un sistema senzill que es pot realitzar pràcticament per complert amb material procedent de la zona si aquesta conserva una mínima estructura de ribera, exceptuant la ret de coco. En tot cas, sempre es tracta de materials assequibles i de baix cost.

Veure la fitxa


Naturalea
Notícies

El projecte del Camí del Bosc al Cementiri de Roques Blanques, de Batlleiroig Arquitectura, ha sigut guardonat amb l'accèssit als Premis Bioconstrucció de Catalunya.

Naturalea va col·laborar en el disseny i posteriorment va executar l'entramat de paret doble tipus Krainer de més de 300m.l protagonista d'aquesta intervenció. Possiblement i pel que sabem, es tracti del Krainer més llarg que mai s'ha construït a Europa.
‘El Camí del Bosc’ és una agrupació de sepultures al cementiri de Roques Blanques que redefineix el model tradicional d’enterraments i incineracions, tot aplicant criteris respectuosos amb el medi ambient i integrant-lo dins del Parc Natural de Collserola.
El Krainer és una estructura de fusta constituïda per un entramat de troncs que formen una càmera, que s’omple de terra, en la que es planten estaques vives o planta en contenidor, una tècnica que a Naturalea utilitzem des de fa més de 25 anys per estabilitzar talussos fluvials com a mur de contenció.
En aquest cas i per impedir que la terra sigui rentada mentre es desenvolupa la massa d'arrels, al frontal s'hi van col·locar rotllos de fibra de coco d'alta densitat. Aquests rotllos substitueixen les feixines dels entramats estàndards i afavoreixen la humitat per al desenvolupament de les plantes.
Una técnica que es va adaptar a l'entorn amb un doble objectiu, d'una banda, la revegetació amb espècies vegetals seleccionades per crear un espai apropiat per atreure papallones i afavorir la seva estada i, d'altra, la inhumació de cendres adequada i controlada en un espai específic per a això, amb la possibilitat d'obtenir sepultura en tombes enterrades en un entorn natural cuidat. 

Naturalea és una empresa especialitzada en el disseny i l’execució de sistemes per a la restauració i conservació d’espais naturals i la naturalització d’espais urbans prioritzant l’ús de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS). Pionera en l’aplicació de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, amb una llarga experiència en el sector i amb més de mil obres executades i centenars de projectes redactats.

info@naturalea.eu   |   (+34) 937 301 632   |   naturalea.eu

Política de Privadesa - En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (de 25 de Maig de 2016), podeu consultar tota la informació relativa a la política de privadesa en aquesta pàgina.

© 2022 naturalea.eu

Voleu donar-vos de baixa?   Feu clic a aquest enllaç

Naturalea