Naturalea
  Si no veus bé aquest missatge consulta la versió web
naturalea Naturalea
Seguiu-nos a:   facebook   instagram   twitter

Butlletí

Setembre 2023

 

Procurarem no trigar tant de temps en publicar un nou butlletí, però venim d'un període intens, tant per la quantitat de feina desenvolupada com per la reestructuració i adaptació que hem fet dels nostres equips i departaments cercant l'equilibri entre el créixer i el benestar de les persones que formem part de Naturalea.
En això estem, i segurs de que ho aconseguirem!

I contents de poder compartir de nou les nostres experiències i coneixements sobre la restauració i conservació del medi natural i la naturalització d’espais urbans.
Davant la davallada contínua dels índexs de biodiversitat i la rapidesa en què estem impactant al clima, actuar és més necessari que mai. Els nostres treballs, en el marc de les Solucions basades en la natura (NBS), són un dels camins, però cal que se'n generalitzi el seu ús incorporant aquesta mirada i les eines que en formen part en la gestió del territori, tant en l'àmbit natural com també en l'urbà... i és urgent.

 
Foto

Obres

Informes d'algunes de les obres que hem executat recentment. Tots els informes queden disponibles a l'apartat d'execució d'obres del nostre web

Millores en els camins i infraestructures del Castell d’Olèrdola

Aquesta obra ha consistit en actuacions específiques de millora dels camins del Conjunt Monumental del Castell d’Olèrdola. Aquestes millores han consistit en la creació d’empedrats i graons en aquells punts més necessaris i en la millora dels empedrats existents mitjançant l’afegit de pedres.
La tècnica de la pedra en sec consolidada en morter és un sistema tradicionalment emprat per restaurar camins en zones habitualment entollades, amb pendent o on cal conduir fluxos importants de gent.

Veure l'informe


Naturalea

Naturalea

Adequació de l’accés peatonal existent al c/ Mare-Selva a la Finca de Can Preses amb la construcció d’unes escales de fusta, Viladecans

Construcció d’unes escales adaptades en un talús, ubicat entre dos carrers, per tal de crear un recorregut segur que pugui ser utilitzat per comunicar aquests espais.
S’han eliminat les dreceres de traçats anteriors, s’han construït unes escales de fusta amb barana, i s’han dut a terme diverses actuacions per tal de controlar l’erosió del talús.

Veure l'informe

Creació i naturalització de la Bassa dels Enamorats, Ossó de Sió, Lleida

Informe d’una de les diverses basses on hem actuat, la Bassa dels Enamorats, al terme municipal d’Ossó de Sió, una bassa que ja existia, però sense presència d’aigua.
En aquest cas s’ha ampliat la bassa i s’han plantejat diverses intervencions amb l’objectiu de naturalitzar-la i afavorir la creació d’hàbitats per a la fauna.
 

Veure l'informe


Naturalea
Foto

Projectes

Informes d'alguns dels projectes i estudis que hem redactat recentment. Tots els informes de projectes redactats queden disponibles a l'apartat de redacció de projectes del nostre web.


Naturalea

Pla d’usos de la millora hidràulica, ambiental i d’ús públic de la Font d’en Tomàs, Avinyó

La redacció d’aquest Pla d’Usos, en base a la voluntat de l’Ajuntament d’Avinyó i amb el suport de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA), té l'objectiu de realitzar una ordenació de l’espai de la Font d'en Tomàs i el seu entorn corresponent al tram de riu de la riera de la Gavarresa, amb la recuperació de la vegetació i funcionalitat de la ribera, la creació d’un camí del riu ben definit i facilitar l’ús social a la font evitant les afectacions en episodis d’avinguda.

Veure l'informe

Projecte executiu de condicionament i naturalització d’espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i Sec, Ripollet

El riu Ripoll, al llarg del municipi de Ripollet, es troba endegat i envoltat per àrees industrials, pel que la presència d’àrees verdes és mínima. Aquest fet, constitueix una barrera física que impedeix la influència transversal del riu sobre terrenys adjacents i dificulta la mobilitat urbana i el benestar social i limita la biodiversitat i el paisatge.
El present projecte, en base a la voluntat de l’Ajuntament de Ripollet, pretén realitzar una millora de la biodiversitat de quatre espais agroforestals vinculats als rius Ripoll i Sec al seu pas pel terme municipal de Ripollet.

Veure l'informe


Naturalea

Naturalea

Memòria tècnica per a la naturalització de les EDAR del Baix Llobregat i Gavà-Viladecans

Memòria tècnica redactada per a la millora de la biodiversitat  mitjançant la renaturalització de diversos espais a les EDAR del Baix Llobregat i de Gavà-Viladecans, amb una visió global que estableixi una connexió entre els espais interns i l’entorn natural de les instal·lacions.
L’objectiu és que els espais lliures de la planta esdevinguin nínxols que generin biodiversitat que interaccionin amb els entorns naturals i incrementin, no com a suma, sinó exponencialment la vida associada i els serveis ecosistèmics del conjunt.

Veure l'informe

Foto

Recerca

Participem en diversos projectes de recerca amb resultats aplicables als nostres àmbits de treball, ampliant i afinant les eines per a restaurar i conservar els espais naturals i naturalitzar els espais urbans.


Naturalea

Estudi de l’evolució d’entramats: avaluació estructural i de les comunitats vegetals

Estudi que ens ha permès conèixer en profunditat aspectes no estudiats fins el moment com la durabilitat de la fusta o la transformació de la vegetació amb els anys. Quan la fusta perd capacitat estructural (mínim 17,5 anys) la planta ja està prou desenvolupada per substituir la funció estructural de protecció d’un talús. Per altra banda, les espècies vegetals utilitzades han obtingut bons resultats i l’entramat guanya amb riquesa vegetal i naturalització amb el pas del temps.
Aquest treball certifica la viabilitat i idoneïtat de la tècnica de l’entramat i permet ajustar paràmetres per augmentar l’èxit de les futures construccions.

Veure l'estudi

MULTICLIMACT: Nou projecte de recerca europeu

Naturalea participarà durant els propers 4 anys en el projecte europeu MULTICLIMACT, juntament amb 25 entitats de diferents països europeus, amb l'objectiu de crear un context i eines que permetin evaluar la resiliència, la preparació i la capacitat de resposta dels espais construits o en futur desenvolupament enfront a la situació d'emergència climàtica en la què ens trobem.


Naturalea
 

Naturalea 

A Novel Integrated Design Methodology for Nature-Based Solutions and Soil and Water Bioengineering Interventions

Una innovadora metodologia de càlcul per a les obres de bioenginyeria del paisatge que s'ha publicat a la revista Sustainability, el seu autor és Guillermo Tardío, president de la AEIP.
La metodologia recull les diferents fases de la vida de servei de l’obra de bioenginyeria. Des de la fase inicial en què la zona d’intervenció és estabilitzada per les estructures de fusta proposades, fins a la fase final en què la zona és estabilitzada per l’efecte de reforç de la vegetació ja desenvolupada. La metodologia també té en compte els processos de deteriorament de la fusta en les comprovacions d'estabilitat interna i externa de les estructures de fusta a curt, mitjà i llarg termini.
(Document en anglès)


Veure la publicació

 


Naturalea

Conveni Naturalea – Universitat de Bologna

Una estudiant de doctorat de la Universitat de Bologna estarà amb nosaltres durant tres mesos per tal d’estudiar alguns dels serveis ecosistèmics que es poden estimar d’alguna de les nostres obres en la línia de les Solucions Basades en la Natura. De fet els treball es centraran molt en la reducció de la temperatura com a conseqüència de la vegetació o en la creació de basses o llacs.

 

Foto

Documentació tècnica

Les fitxes tècniques, guies, informes o articles sobre la bioenginyeria del paisatge i altres tècniques de restauració estan disponibles a l'apartat de Documentació tècnica del nostre web.


Naturalea

Entramat Loricata

Tècnica basada en l'ús d'una estructura metàl·lica modular per a la consolidació de talussos, que subjecta els troncs del frontal i va ancorada al terreny.
L’aparença es molt similar a la de qualsevol entramat, tot i que l’estabilitat de l’estructura en el futur ja no només depèn de la vegetació.
L’estructura té una resistència coneguda, estable i permanent des del moment de la seva instal·lació i permet a la vegetació desenvolupar-se sense cap impediment ja que entre les fileres dels troncs es planten estaques, planta arrelada o faixines vives.

Veure la fitxa tècnica

Bioswale · Biorasa drenant vegetable

Una biorasa drenant vegetable o bioswale és una infraestructura lineal subterrània de captació, bioremediació i filtració de l’aigua de pluja.
El bioswale té l’objectiu de captar i gestionar in situ les aigües d’escorrentiu. Es pot col·locar al peu d’un talús o en cunetes de camins i pistes per millorar la qualitat de l’aigua d’escorrentiu i el drenatge de camins o espais urbans.
El requeriment bàsic pel disseny i dimensionament del bioswale és que reculli els 6-9 primers mm de pluja on es concentren les carregues contaminants.

Veure la fitxa tècnica


Naturalea
 

Naturalea és una empresa especialitzada en el disseny i l’execució de sistemes per a la restauració i conservació d’espais naturals i la naturalització d’espais urbans prioritzant l’ús de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS). Pionera en l’aplicació de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, amb una llarga experiència en el sector
i amb més de mil obres executades i centenars de projectes redactats.

info@naturalea.eu   |   937 301 632   |   naturalea.eu

Política de Privadesa - En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (de 25 de Maig de 2016), podeu consultar tota la informació relativa a la política de privadesa en aquesta pàgina.

© 2023 naturalea.eu

Voleu donar-vos de baixa?   Feu clic a aquest enllaç

Naturalea