Naturalea
  Si no veus bé aquest missatge consulta la versió web
naturalea Naturalea
Seguiu-nos a:   facebook   instagram   twitter

Butlletí tardor 2022

Novembre 2022

Naturalea

Naturalea

Nou butlletí

Després de crear una nova web, també renovem el nostre butlletí que esperem continuï sent del vostre interès i amb el que volem seguir compartint coneixements i experiències sobre la restauració i la conservació del medi natural, la naturalització d’espais urbans i l’aplicació de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS).

 
Foto

Obres

Informes d'algunes de les obres que hem executat recentment. Tots els informes queden disponibles a l'apartat d'execució d'obres del nostre web.

Foto
Naturalea
Foto

Millora de l'estat ecològic i adequació de l'ús públic dels marges dels rius Alfambra i Túria al seu pas per Terol

Integra Ambiental és l'empresa que ha realitzat els treballs de millora de l'estat ecològic i adequació de l'ús públic dels marges dels rius Alfambra i Túria al seu pas per Terol.
Des de Naturalea, hem dut a terme els treballs d'estabilització de diversos talussos del riu Túria amb l'ús de tècniques de bioenginyeria del paisatge: entramats Krainer i palissades amb troca d'arbustives.

Veure l'informe

Millora de la Riera de Vallromanes

L’obra ha consistit en la millora de la Riera de Vallromanes en un tram de 610m on s’havia provocat una erosió important deixant a la vista el col·lector.
La baixada de les aigües d’escorrentiu durant els episodis de pluja, van desplaçar la terra al llarg de tot el perfil, creant un esglaó a la llera i deixant al descobert el col·lector en cinc punts.
Naturalea ha realitzat aquesta obra amb tècniques de bioenginyeria del paisatge amb l’objectiu de mitigar els efectes de l’erosió ocasionada pel pas de l’aigua per la riera i naturalitzar la llera.

Veure l'informe

Foto
Naturalea
Foto
Foto
Naturalea
Foto

Consolidació de la traça del sender de la Fageda d'en Jordà

Intervencions dutes a terme per marcar de forma clara la traça principal del camí de la Fageda d'en Jordà al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.
L’objectiu és que els visitants puguin seguir el camí de forma intuïtiva i que la seva traça quedi clarament definida. Aquesta consolidació i millora de la traça s'ha fet amb la col·locació estratègica i curosa de roques imitant altres trams presents en l'àmbit, que comença amb una certa densitat al marge del camí i que es va diluint fins a la distància de fuga.
Les dues imatges donen exemple del procediment, veient abans i després d'un tram intervingut.

Veure l'informe

Recuperació dels aiguamolls del parc de Sant Vicent de Llíria

Treballs per a la recuperació i restauració dels antics aiguamolls que hi havia al Parc Municipal de la Font de Sant Vicent de Llíria (València) i que ara tornen a ser una realitat amb la creació d’un aiguamoll de 4000m2.
Les actuacions a la llacuna sepultada des de feia més de 50 anys han permès recuperar tot un hàbitat de fauna i flora impressionant.

Veure l'informe

Foto
Naturalea
Foto
Foto

Projectes

Informes d'alguns dels projectes i estudis que hem redactat recentment. Tots els informes de projectes redactats queden disponibles a l'apartat de redacció de projectes del nostre web.

Foto
Naturalea
Foto

Projecte executiu per la millora hidràulica i ambiental de la riera de Vilamajor a Sant Antoni de Vilamajor

La redacció d’aquest projecte sorgeix de la necessitat de resoldre la problemàtica de talussos erosionats del marge dret de la riera de Vilamajor. No obstant, el projecte ha tingut una mirada global de l’àmbit i ha proposat accions per a la seva millora integral.
L’àmbit d’estudi correspon a un tram de 475m de longitud de la riera de Vilamajor dins la trama urbana des del pont del carrer del Fou fins al pont del carrer de Ferran Llach.

Veure l'informe

Estudi de la xarxa de drenatge del massís del Montgrí i el rec del Ter Vell

Encàrrec de l’Institut d’Ecologia Aquàtica de la Universitat de Girona per a definir propostes d’actuacions en els principals escorrentius del massís del Montgrí per a la seva gestió integral des de capçalera fins al punt de  trobada amb el rec del Ter Vell.
L'objectiu és el de reduir cabals punta que puguin provocar desbordaments al rec i millorar globalment els cursos d’aportació d’aigua estudiats des d’un punt de vista hidràulic i ecològic.

Veure l'informe

Foto
Naturalea
Foto
Foto
Naturalea
Foto

Descolmatació i millora funcional de la cua del Pantà del Foix

Al llarg de les últimes dècades, la cua del pantà s’ha anat colmatant de sediments reduint la superfície de làmina d’aigua lliure.
Per encàrrec del Parc del Foix, s’ha redactat un estudi amb l’objectiu de que la cua del pantà torni a esdevenir un espai d’elevada biodiversitat, i eliminar la presència d’espècies al·lòctones invasores.
S'han definit les actuacions necessàries per tal d’evitar l’acumulació de sediments a la cua del pantà i generar una heterogeneïtat d’hàbitats incrementant les zones de làmina d’aigua lliure.

Veure l'informe

Pla director d’integració en el nucli urbà i millora del clavegueram del Parc de les Set Fonts i entorn a  Sant Julià de Vilatorta

Estudi encarregat per la Diputació de Barcelona amb l’objectiu d’analitzar l’estat actual de la riera de Sant Julià en el seu tram urbà, des de diferents punts de vista (hidràulic, connectivitat, paisatgístic, mediambiental,...), i elaborar propostes d’actuació, valorar-les econòmicament i esdevenir, per tant, un pla director de les accions a emprendre en el futur, a curt, mig i llarg termini, per la gestió integral de l’espai ocupat per la riera en tot el tram del nucli urbà de Sant Julià de Vilatorta.

Veure l'informe

Foto
Naturalea
Foto
Foto

Recerca

Participem en diversos projectes de recerca amb resultats aplicables als nostres àmbits de treball, ampliant i afinant les eines per a restaurar i conservar els espais naturals i naturalitzar els espais urbans.

Foto
Naturalea
Foto

Participació en el projecte Stonewallsforlife, finançat en el marc del programa LIFE Adaptació al canvi climàtic

El projecte Stonewallsforlife està en curs i té per objecte demostrar com una antiga tecnologia, els murs de pedra seca, es pot utilitzar eficaçment per millorar la resistència del territori al riscos del canvi climàtic.
Naturalea hi participa en tres fases:
1- La determinació teòrica i pràctica de la retenció d’aigua en el sòl gràcies a la presència dels murs de pedra en sec, que es farà amb una modelització hidrodinàmica amb 2D amb IBER simulant diferents escenaris de terreny i presència de murs.
2- Un disseny experimental consistent en situar sensors de temperatura i humitat en murs de pedra en sec i en talussos del mateix àmbit.
3- La redacció de l’informe: “Guia per a la Resiliència Local mitjançant l’ús dels murs de pedra seca com a eines d’adaptació al canvi climàtic. Stonewallsforlife”

Veure l'informe

Efecte del temps de residència hídrica sobre la
qualitat de l’aigua en ecosistemes aquàtics
receptors d’aigües residuals tractades (URL - Technical Report - vol 5)

Informe de l'experiment dut a terme a les instal·lacions de l'Urban River Lab URL, un laboratori experimental a l'aire lliure on desenvolupem estratègies i millorem les eines per a restaurar i conservar els espais fluvials.
L’objectiu d’aquest estudi va ser avaluar l’efecte del temps de residència sobre varis paràmetres clau que poden tenir un conseqüències importants sobre la qualitat de l’aigua com són la terbolesa, la biomassa algal a la columna de l’aigua, la concentració d’oxigen i la capacitat de d’eliminació de nutrients del sistema.

Veure l'informe

Foto
Naturalea
Foto
Foto
Naturalea
Foto

Informe final de les intervencions a Catterline, Escòcia, en el marc del projecte europeu OPERANDUM en el que participem

Un objectiu clau del projecte de recerca OPERANDUM és mostrar la capacitat de les NBS (Solucions basades en la Natura) per a gestionar els perills hidrometeorològics mitjançant la participació de les comunitats locals, les administracions i altres parts interessades en els processos de decisió i implementació (és a dir, codisseny i desplegament conjunt). Aquestes intervencions que Naturalea ha realitzat a Escòcia son un exemple més d'aquesta gestió i col·laboració.
(Informe disponible en anglès)

Veure l'informe

Avaluació funcional i estructural dels entramats en ambients fluvials. Treball de Final de Màster

Treball acadèmic redactat per Jordi Castillo Serrabasa del Màster d’ecologia, gestió i restauració del medi natural de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona.
L’augment de la freqüència de grans inundacions a la regió mediterrània com a conseqüència del canvi global pot incrementar la pèrdua de sòl en ambients fluvials. Les solucions basades en la natura, i més concretament les tècniques de bioenginyeria del paisatge, són una eina que pot servir per afrontar aquest repte. El present treball pretén avaluar l’efectivitat funcional i constructiva d’una d’aquestes tècniques, els entramats.

Veure el treball final de master

Foto
Naturalea
Foto
Foto

Documentació tècnica

Les fitxes tècniques, guies, informes o articles sobre la bioenginyeria del paisatge i altres tècniques de restauració estan disponibles a l'apartat de Documentació tècnica del nostre web.

Foto
Naturalea
Foto

Les soques com a tècnica de bioenginyeria del paisatge

Sovint en els treballs de millora paisatgística o consolidació de talussos i altres espais ens
apareixen soques d’arbres que cal gestionar i que normalment es porten a abocadors. Les característiques d’aquest pa d’arrels però les fa especialment interessants.

Veure la fitxa tècnica

Plantació d’estaques d’arbustos o arbres rebrotadors

La plantació directa d’estaques d’espècies arbòries o arbustives amb capacitat de rebrot és una tècnica de baix cost, de realització senzilla i que, al cap de poc temps, pot conferir una bona cobertura vegetal.

Veure la fitxa tècnica

Foto
Naturalea
Foto

Notícies

 

Naturalea s'ha incorporat a l’Associació Catalana per al Foment de la Economia del Bé Comú (ACEBC).

L'Economia del Bé Comú és un moviment social que es va iniciar a Àustria al 2009 impulsat per Christian Felber i que pretén canviar la societat mitjançant un canvi en el model econòmic, orientant-lo cap al bé comú i de tots els individus, enfront al bé individual i el lucre per el lucre.
El model econòmic actual només té en compte indicadors monetaris, deixant fora qualsevol indicador que tingui en compte factors humans com la dignitat humana, la solidaritat i justícia, la sostenibilitat mediambiental, la transparència i participació democrática i i un llarg etcètera.

Actualment estem realitzan l'informe inicial on es documenta l'activitat de l'empresa i el grau de compromís actiu amb varis temes relacionats amb l'Economia del Bé Comú.

Més informació a la pàgina web:

Visita la web

Foto

Naturalea és una empresa especialitzada en el disseny i l’execució de sistemes per a la restauració i conservació d’espais naturals i la naturalització d’espais urbans prioritzant l’ús de les Solucions Basades en la Naturalesa (NBS). Pionera en l’aplicació de les tècniques de bioenginyeria del paisatge, amb una llarga experiència en el sector
i amb més de mil obres executades i centenars de projectes redactats.

info@naturalea.eu   |   (+34) 937 301 632   |   naturalea.eu

Política de Privadesa - En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (de 25 de Maig de 2016), podeu consultar tota la informació relativa a la política de privadesa en aquesta pàgina.

© 2022 naturalea.eu

Voleu donar-vos de baixa?   Feu clic a aquest enllaç

Naturalea